TIN TRUNG TÂM
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016(28/10/2016)

Ngày 27/10/2016, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đă ban hành Thông báo số 363/TB-TTTA về việc tuyển dụng viên chức năm 2016.

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định 19/QĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thuỵ An;

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-LĐTBXH ngày 14/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An;

Căn cứ Công văn số 4130/LĐTBXH-TCCB, ngày 20/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2016;

Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm;

Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Các điều kiện chung theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức

2. Trình độ ngoại ngữ, tin học: Theo hướng dẫn tại Công văn số 6089/BGD ĐT-GDTX, ngày 27/10/2014 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 3652/BTTTT-CNTT, ngày 03/11/2015 của Bộ TT&TT.

3. Điều kiện khác theo yêu cầu của đơn vị:

- Có sự hiểu biết về ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đặc biệt hiểu biết về các cơ sở Bảo trợ xã hội, Trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

- Cam kết gắn bó làm việc lâu dài tại đơn vị;

- Yêu nghề, có tính cách nhẹ nhàng; khéo léo, kỹ năng giao tiếp tốt, thương yêu trẻ; thông cảm chia sẻ với người khuyết tật;

- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với người khuyết tật hoặc trong môi trường trẻ khuyết tật;

- Có khả năng chịu đựng áp lực, đặc biệt khi tiếp xúc với người khuyết tật và người có vấn đề về sức khỏe tâm thần rối loạn hành vi.

II. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

2. Thương binh;

3. Người hưởng chính sách như thương binh;

4. Con liệt sỹ;

5. Con thương binh;

6. Con của người hưởng chính sách như thương binh;

7. Người dân tộc ít người;

8. Đội viên thanh niên xung phong;

9. Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

10. Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

11. Người dự tuyển là nữ.

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, NHIỆM VỤ CHÍNH, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỨC DANH CẦN TUYỂN:

Số

TT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Nhiệm vụ chính

Số lượng

Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Ghi chú

Cấp đào tạo

Chuyên

ngành

Chứng chỉ chuyên môn

Tin

học

Ngoại

ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Chuyên viên

Chuyên viên

Mã số 01.003

Tổng hợp, xây dựng báo cáo, giải quyết đơn thư.

01

Đại học

Quản trị nhân lực

Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A2

2

Nhân viên hành chính

Cán sự

Mã số 01.004

Tiếp nhận mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, phục vụ hội nghị

01

Trung cấp

Trung cấp

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A1

3

Kế toán viên

Kế toán viên

Mã số 06.031

Quản lý thu chi tài chính, theo dõi sổ sách

01

Đại học

Kế toán

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A2

4

Kế hoạch tổng hợp Y

Y tế công cộng (hạng III) Mã số V.08.04.10

Phân tích chẩn đoán sức khỏe cho đối tượng phục hồi chức năng

01

Đại học

Y tế

công cộng

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A2

5

Điều dưỡng

Điều dưỡng (hạng III)

Mã số V.08.05.12

Thực hiện kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu

01

Đại học

Điều dưỡng

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A2

6

Điều dưỡng

Điều dưỡng (hạng IV)

Mã số V.08.05.13

Điều trị bệnh chăm sóc trẻ khuyết tật

02

Trung cấp

Điều dưỡng

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A1

7

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Kỹ thuật Y (hạng IV)

Mã số V.08.07.19

Điều trị chăm sóc, hướng dẫn luyện tập vật lý trị liệu

01

Trung cấp

Y, Vật lý trị liệu /Phục hồi chức năng

Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A1

8

Điều dưỡng

Điều dưỡng (hạng IV)

Mã số V.05.05.13

Điều trị bệnh, hướng dẫn tập luyện vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

01

Trung cấp

Điều dưỡng

Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A1

9

Giáo viên trị liệu

tâm lý

Giáo viên tiểu học (hạng II)

Mã số V.07.03.07

Giảng dạy, can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ

02

Đại học

Tâm lý giáo dục

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A2

10

Giáo viên văn hóa

Giáo viên tiểu học (hạng II)

Mã số V.07.03.07

Giảng dạy, can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ

04

Đại học

Giáo dục đặc biệt; Sư phạm Toán, Ngữ văn

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A2

11

Kỹ thuật viên sản xuất dụng cụ

trợ giúp

Kỹ thuật Y (hạng IV)

Mã số V.05.02.08

Sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp.

01

Trung cấp

Cơ khí

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

cơ bản

Chứng chỉ A1

Tổng số

16

IV. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, nếu văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

5.Giấy chứng nhận (bản chứng thực) thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng;

6. Bản tự nhận xét cá nhân đánh giá quá trình công tác;

7. Bản xác nhận và đánh giá của cơ sở đã làm việc hoặc hợp đồng lao động;

8. 02 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ thông tin người nhận

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

- Nhận hồ sơ từ ngày 28/10/2016 đến hết ngày 25/11/2016 (Thí sinh trực tiếp đến nộp trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An;

-Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 0433965381; 0987353335 (đ/c Đào Xuân Quyền).

VI. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA SÁT HẠCH

- Thời gian tổ chức ôn tập và kiểm tra sát hạch, Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm sẽ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp.

- Địa điểm: Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An;

- Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Thông báo này được đăng trên báo Lao động, Trang thông tin điện tử của đơn vị và công khai tại trụ sở làm việc trong thời gian nhận hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trần Văn Lý

 
TIN LIÊN QUAN
CÓ MỘT TẤM L̉NG NHƯ THẾ(04/12/2009)
XUÂN YÊU THƯƠNG - XUÂN ẤM ÁP T̀NH NGƯỜI(19/01/2010)
TRUNG TÂM THỤY AN THAM DỰ FESTIVAL THANH NIÊN NÔNG THÔN THỦ ĐÔ LẦN THỨ I(23/03/2010)
CHÀO MỪNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 79 TUỔI(26/03/2010)
HÀNH TR̀NH XANH - XANH VỚI THỤY AN(17/05/2010)
NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI - “NGÀY TẾT YÊU THƯƠNG”(02/06/2010)
MÙA HÈ SÔI ĐỘNG(17/08/2010)
Vui Tết Trung thu - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam(16/09/2010)
Trung thu “Ánh Trăng Ước Mơ”(20/09/2010)
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ NHỮNG TẤM L̉NG Ở TRUNG TÂM THỤY AN(21/10/2010)
Trung tâm Thụy An: 1 địa chỉ thân thiện giúp trẻ khuyết tật ḥa nhập cộng đồng(18/11/2010)
Chương tŕnh "Ṿng tay nhân ái - Chia sẻ yêu thương"(21/12/2010)
Miss PNJSilver tại Trung tâm Thụy An(12/01/2011)
Chăm lo Tết cho trẻ tàn tật ở Hà Nội (29/01/2011)
Cảm động trước bài thơ của Tuấn(01/03/2011)
KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH(27/03/2011)
Đại sứ quán Israel giúp đỡ Trung tâm triển khai lớp Tự kỷ(05/04/2011)
Chuyến tham quan lư thú tại Khu du lịch Đầm Long(17/06/2011)
Tết Trung thu “Vầng Trăng Yêu Thương”(13/09/2011)
Sản phẩm của Trung tâm Thụy An(15/11/2011)
NGHỊ LỰC VƯỢT LÊN SỐ PHẬN CỦA NHÓM TRẺ KHIẾM THÍNH TẠI TRUNG TÂM THỤY AN(22/03/2012)
Màn nhảy Kpop của teen khiếm thính "khuấy đảo" VN's Got Talent (04/04/2012)
ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ(21/07/2012)
Trung thu ấm ấp yêu thương(24/09/2012)
LỜI CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM(28/02/2013)
Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh thăm và tặng quà Trung tâm PHCN trẻ tàn tật Thụy An(09/04/2013)
HỒN TRANH ĐÁ QUƯ TRÊN ĐÔI TAY TẬT NGUYỀN(28/05/2013)
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thăm và tặng quà Trung tâm PHCN Thụy An(28/05/2013)
TRUNG THU CHO EM(23/09/2013)
"Cần tiếp tục nâng cao y đức và chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ..." (28/02/2014)
THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC(25/03/2014)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014(18/09/2014)
Niềm vui đến với trẻ em khuyết tật Trung tâm Thụy An vào dịp tết năm 2015(03/02/2015)
Người thầy thuốc của trẻ em tàn tật(18/08/2015)
NIỀM VUI KHÔN XIẾT SAU 7 NĂM XA CÁCH(17/01/2016)
Quyết định đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm(07/03/2016)
Học sinh Trường ST Joshep’s Institute Singapore trải nghiệm và giao lưu tại Trung tâm(26/05/2016)
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Th(25/07/2016)
Khởi công xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An(04/07/2017)
Trung tâm Thụy An cần phấn đấu là đơn vị kiểu mẫu trong điều trị, phục(04/07/2017)
Chuyên gia Nhật Bản chia sẻ phương pháp giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật(19/07/2017)
Kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và 41 năm ngày thành lập Trung tâm(27/07/2017)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ qua yahoo
Hỗ trợ qua Skype
TƯ VẤN HỎI ĐÁP
Đối tượng của Trung tâm là đối tượng nào?
Độ tuổi được điều trị, PHCN tại Trung tâm là bao nhiêu?
Đối tượng điều trị, PHCN tại Trung tâm có phải đóng góp kinh phí không?
Thời gian điều trị, PHCN tại Trung tâm là bao lâu?
Xem tất cả
LIẾT KẾT TÀI TRỢ
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN
THỐNG KÊ
free web stats
Địa Chỉ: Xă Thụy An - Huyện Ba V́ - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.3965378 - 043.3965366   Email: thuyancentre@yahoo.com
Fax: 043.3965378. Copyright © 2008 thuyancentre.com, Thiet ke website Vnpec.com